År 2018-2019 utvärderades Tolkvox på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

 
snabbt_mellanbred.png

Löser spontana och akuta tolkbehov

Tolkvox innebär att ni smidigt, enkelt och kostnadseffektivt kan lösa situationer såsom:

  • Akuta samtal inom sjukhusvård, räddningstjänst och socialjour.

  • Spontana besök i kommunens reception eller samtal till dess kontaktcenter.

  • Telefonkontakter till anhöriga när något inträffat i skolan eller vården.

Vi skulle göra ett akut kejsarsnitt på en kvinna som bara talade rumänska. Med Tolkvox fick vi tolk på sekunden och kunde förklara lugnt och tydligt vad som skulle hända. Utan Tolkvox hade vi fått göra ingreppet utan kommunikation. Vi hade inte hunnit få en svensk tolk.
— Sylvia Arkelid, barnmorska och tf. omvårdnadschef, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

kugghjul_bred.png

ger effektivare verksamhetsflöden

Med Tolkvox kan ni använda tolk för korta samtal efter hand som behoven uppstår. Som exempel:

  • I vård på sjukhus kan varje steg i vårdkedjan ske direkt, utan att en tolkbokning behöver inväntas.

  • I socialtjänsten kan ärendekompletteringar inhämtas via telefon, istället för att ett tolkat möte bokas.

Med Tolkvox kan vi använda korta, tolkade samtal för en komplett inskrivning i receptionen och kompletterande frågor till patienten. Sedan kan läkaren genomföra undersökningen när hon får tid - inte när tolk är bokad. Det förbättrar vårdflödet väsentligt.
— Sjuksköterska, akuten, Capio S:t Görans sjukhus
För mig är det stora värdet att enkelt kunna ringa mina klienter med tolk och göra snabba uppföljningar. På så vis har jag löpande kontakt men slipper boka möten.
— Testanvändare, Arbetsförmedlingen

Pengar_mellanbred.png

Sänker era tolkkostnader

Med Tolkvox slipper betala för samtal som blir inställda eller kortare än vad bokningen varit. Det handlar om mer pengar än ni tror.

 

Genomsnittlig längd: Tolkbokning i vården vs. on demand-samtal med Tolkvox.

Källa: Norrbottens och Stockholms läns landsting (2017-2018); Tolkvox statistik