tolkvox_pos_450px med canvas.png

Vad är Tolkvox?

Tolkvox är en app för

  • blixtbokning av tolk mellan svenska och (för närvarande) tre språk,

  • on demand-tolkning mellan engelska och 178 olika språk,

  • förbokning av tolk mellan svenska och 178 olika språk.

 
 

Några av Tolkvox övriga kunder:

loggor2.png
loggor1.png