Tips och råd för användande av Tolkvox i socialtjänsten

För att ringa och t.ex. boka ett möte eller inhämta komplettering kan du använda följande manus:

Inledning

När tolken svarat:

Hello Mrs/Mr interpreter. My name is (namn) and I work with the social authority in a city called (kommun) in Sweden. I need to call my client, but I will use my own phone to create a conference call. Please hold.

När klienten svarat och samtalet kopplats ihop:

Mrs/Mr interpreter. My client is now on the line, could you introduce yourself?

Därefter t.ex.:

Hello Mrs/Mr X. My name is (namn) and I am the case officer of your application for social welfare at (kommunen).

I am speaking English, because I am using an interpreter between English and (språk).