Rapportsläpp / webinarium

I samband med att rapporten släpptes genomfördes ett publikt webinarium, där rapporten presenterades. Nedan kan du ta del av webinariet i efterhand.


1. Presentation av rapporten

Mattias Schain, projektledare Semantix, presenterar användningsdata och resultat från enkäter och intervjuer.


2. Användarens perspektiv

Barnmorskan Anja Lundström på Södertälje sjukhus beskriver hur hennes tolkanvändande kunnat förändras under piloten.

Det viktigaste värdet har varit att kunna ha en fortlöpande kommunikation med återkommande korta samtal under hela förlossningen. Det har varit enormt värdefullt.


3, Chefens perspektiv

Malin Ryd Rinder, funktionsområdeschef på barnakuten på Karolinska sjukhuset beskriver vad arbetssättet innebär för verksamheten.

Att vårdflödet sluppit stanna upp och vänta in bokade tolktillfällen har inneburit höjd effektivitet. Vi har också sluppit alla bokade tolktider som missas eller inte kan användas till fullo. Jag menar att tjänsten har inneburit en enorm kvalitetsförbättring.


4. Om engelska som källspråk

Anja Lundström och Malin Ryd Rinder beskriver hur de och deras kollegor upplevt att tala engelska med tolken.

Det har inte varit något problem alls, varken för mig eller för någon av mina kollegor. Jag ser det mest som en vanesak.

- Anja Lundström


5. Om användande av privata smartphones

Anja Lundström och Malin Ryd Rinder om värde och lämplighet i att låta de medarbetare som vill använda en tjänst som Tolkvox på sin privata smartphone i tjänsten.

Hela styrkan i konceptet är ju en tillgänglighet på minuten för alla professioner. Då ska man ju inte behöva springa och leta efter en gemensam telefon.

- Malin Ryd Rinder