Pilotprojekt: Ett effektivare vårdflöde med on demand-tolkning till/från engelska?

Mellan november 2018 och april 2019 genomfördes en pilotstudie av on demand-tolkning till och från engelska vid fyra sjukhus och två vårdcentraler inom Region Stockholm.

Pilotprojektet, som syftade till att ge Region Stockholm underlag inför sin upphandling av tolktjänster, var ett samarbete mellan Semantix, Karolinska sjukhuset och Tiohundra. Projektet finansierades av Vinnova.

På denna sajt presenteras projektets resultat.

 

För att ladda ned rapporten i sin helhet, klicka här:

Rapport: Pilotprojekt Tolkvox.pdf (594 KB)

 

För mer information, är ni välkomna att kontakta:

Mattias Schain, Semantix, projektledare

Malin Ryd Rinder, funktionsområdeschef på Nya Karolinska Sjukhuset

Madeleine Karlsson, Tiohundra AB