Om Tolkvox AB

 

Från flyktingkris till språkverktyg

När flyktingströmmarna ökade år 2015 arbetade Mattias Schain på statsrådsberedningen i regeringskansliet. Bland hans ansvarsområden fanns bland annat frågor som rörde Sveriges tolkförsörjning. Som jurist hade han också använt mycket tolk på advokatbyrå och domstol.

Men Mattias hade också bakgrund som jurist i London, och visste att på marknaden för tolktjänster mellan engelska och världens språk är både kapaciteten och kvaliteten hög. Och Sverige är ju bäst i världen på engelska som andraspråk, tänkte han.

Mattias lät sin kusin, Daniel Schain, som är läkare testa en distanstolk från England. Efteråt sa Daniel: Det var kanske den bästa tolkning jag upplevt. Tydlig, noggrann och med perfekt engelska. Enkel att förstå. Här har vi lösningen på Sveriges tolkbrist!

Men vi insåg snart att vi ville göra mer än att bara sälja tolkning till och från engelska i Sverige. Vi ville skapa ett så kraftfullt språkverktyg som möjligt, anpassad för de förutsättningar som råder i svensk offentlig sektor. Vi ville att tjänsten praktiskt skulle kunna distribueras bland tusentals medarbetare, vara snabb och enkel att använda, ha extrafunktioner och ge användaren stöd i att tala engelska med tolken.

Och efter ett drygt år av utveckling tillsammans med bland annat förlossningen på Karolinska universitetssjukhuset och Burlövs kommun såg Tolkvox dagens ljus hösten 2017. Sverige hade fått en värld av tolkar, ett knapptryck bort.

Bolaget idag

  • Bolagsform: Privat aktiebolag.
  • Ägare: Grundarna och privata investerare.
  • Övrig finansiering: ALMI och Vinnova.
  • Säte: Stockholm
  • Auktoriserad revisor: Mattias Kjellman, Grant Thornton
  • Styrelse: Mattias Schain, Daniel Schain och Samuel Sjöblom.