Om Tolkvox AB

 

Från flyktingkris till språkverktyg

När flyktingströmmarna ökade år 2015 arbetade Mattias Schain på statsrådsberedningen i regeringskansliet. Bland hans ansvarsområden fanns bland annat frågor som rörde Sveriges tolkförsörjning. Som jurist hade han också använt mycket tolk på advokatbyrå och domstol.

Men Mattias hade också bakgrund som jurist i London, och visste att på marknaden för tolktjänster mellan engelska och världens språk är både kapaciteten och kvaliteten hög. Och Sverige är ju bäst i världen på engelska som andraspråk, tänkte han.

Mattias lät sin kusin, läkaren Daniel Schain, testa en distanstolk från England. Efteråt sa Daniel: Det var en av de bästa tolkningar jag upplevt. Tydlig, noggrann och med perfekt engelska. Enkel att förstå. Här har vi lösningen på Sveriges tolkbrist!

Men vi insåg snart att det stora värdet med tolkning till och från engelska, jämfört med tolkning till och från svenska, handlar om möjligheten till verklig on demand-tolkning. För att leveranssäkert kunna tillhandahålla mycket korta framkopplingstider i ett stort antal språk, krävs att en mycket stor tolkpool är aktiv. Det förutsätter i sin tur en volym av efterfrågad tolkning i en helt annan storleksordning än vi kan ha i “lilla” Sverige.

Målet blev därför att göra den bästa tänkbara tjänsten för blixtsnabb on demand-tolkning. Tolken skulle bokstavligen finnas ett knapptryck bort - dygnet runt. Och prissättningen skulle vara sådan, att det är kostnadseffektivt att använda tolk också för korta samtal, löpande under till exempel en vårdkedja. Vi ville vidare att tjänsten praktiskt skulle kunna distribueras bland tusentals medarbetare och vara snabb och enkel att använda.

Och efter ett drygt år av utveckling tillsammans med bland annat förlossningen på Karolinska universitetssjukhuset och Burlövs kommun såg Tolkvox dagens ljus hösten 2018. Sverige hade fått en värld av tolkar, ett knapptryck bort.

I januari 2019 förvärvades Tolkvox AB av Semantix International AB. Vi kunde då addera Semantix nätverk av svenska och finska tolkar i tjänsten.

Bolaget idag

  • Bolagsform: Privat aktiebolag.

  • Ägare: Semantix International AB

  • Säte: Stockholm

  • VD och styrelseordförande: Patrik Attemark (VD Semantix International AB).