"Fördelen är att som läkare äga sin egen tid."

I en tillvaro där planeringar och prioriteringar förändras hela tiden, är det en stor fördel att ha tolken i fickan istället för på en bokad tid. För mig handlar det om att äga min egen tid. För sjukhuset handlar det om att spara tusenlappar.


daniel.jpeg

Reflektion

Daniel Schain, läkare och vice VD för Tolkvox AB


Sedan vi startade Tolkvox har jag delat min tid mellan att arbeta som vice VD för Tolkvox och som sjukhusläkare på ett par olika sjukhus i Stockholm.

Den största skillnaden för mig, jämfört med sjukhusens traditionella tolklösningar, är att jag med Tolkvox äger min egen tid. Istället för att vara beroende av när någon annan har bokat in en tolk, kan jag själv ta till tolk efter hand som jag navigerar mig dag.

Och det spelar större roll än man tror. Tillvaron i ett sjukhus är ständigt föränderlig. Planeringar och prioriteringar anpassas hela tiden efter oförutsedda händelser, ändrade prioriteringar och att optimera användningen av dyra resurser såsom läkare och kostnadskrävande utrustning.

Det innebär att det inte är ovanligt att när den bokade tolktiden infaller, så står jag i akutrummet och tar hand om en patient som nyss kom in med ambulans. Eller på en operation som dragit över tiden. Det innebär också att jag inte kan utnyttja naturliga luckor för att ta snabba patientsamtal, till exempel för att skriva ut en färdigbehandlad patient. Ofta kan det då ske först flera timmar - eller ibland till och med ett dygn - senare.

Det blir allt mer vedertaget att effektiva lösningar för oss på golvet i vården kan skapa betydande “dolda” besparingar. Tolkvox är ett av de bästa exemplen på detta jag känner till.