Pressmeddelande: Barn ska inte behöva tolka åt sina föräldrar - lösningarna finns

Skärmavbild 2018-06-15 kl. 10.36.40.png

Socialstyrelsen presenterade idag sin rapport "Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård".

Rapporten konstaterar att barn i stor utsträckning agerar tolkar åt sina föräldrar och att detta kan få vittgående negativa konsekvenser, för såväl individer och familjer. Bland annat äventyrar det patient- och rättssäkerhet.

Tolkvox AB:s VD Mattias Schain kommenterar rapporten så här:

- Att problemet alls existerar handlar i grunden bara om att offentlig sektor är för långsam med att ta till sig de lösningar marknaden har skapat. 

- Som exempel, har medarbetare hos de myndigheter som tecknat avtal med Tolkvox alltid en kvalificerad tolk till hands i mobilen. Då behöver barnen aldrig tolka. 

Tolkvox AB tillhandahåller sedan hösten 2017 Sveriges myndigheter med kvalificerade tolkar från tretton länder, vilket har fyrdubblat antalet tillgängliga tolkar i Sverige. På ett knapptryck når användarna tolkar mellan engelska och 178 olika språk.

Socialstyrelsens rapport finns här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-5-13

---

Tolkvox AB är en digital tolkförmedling, som förser Sverige med kvalificerad tolkning, on-demand, mellan engelska och 178 språk.