technology-3253749_1280.jpg
 

Behandling av personuppgifter i vår kund/leads-databas

Tolkvox AB har en databas över befintliga och potentiella kunder samt beslutsfattare inom dessa. I databasen finns uppgift om personernas roll och kontaktuppgifter. Tolkvox AB använder datan för att informera om våra tjänster och att bygga relation med de inblandade.

I samband med att datan samlas in erhåller de registrerade information om detta via e-post. I samband med detta en länk för att enkelt att avregistrera sig.

Databasen skyddas på erforderligt sätt och delas inte med tredje part. All data raderas om den registrerade så begär. Kontaktuppgifter finns nedan.