Tips och råd för användande av Tolkvox i DOMSTOL

För att ringa och t.ex. boka ett möte eller inhämta komplettering kan du använda följande manus:

Inledning

När tolken svarat:

Hello Mrs/Mr interpreter. My name is (namn) and I work with the district court of (tingsrättens namn) in Sweden. I need to call my client, but I will use my own phone to create a conference call. Please hold.

När klienten svarat och samtalet kopplats ihop:

Mrs/Mr interpreter. My client is now on the line, could you introduce yourself?

Därefter t.ex.:

Hello Mrs/Mr X. My name is (namn) and I work with the district court of (tingsrättens namn) in Sweden.

I am speaking English, because I am using an interpreter between English and (språk).

DELGIVNING - MUNTLIG BEKRÄFTELSE

Kontrollera mottagen kallelse.

Vittne: I am calling to check if you have received the summons to testify in the court on (datum)?

Målsägande: I am calling to check if you have received the summons to appear as an injured person in the court on (datum)?

Upplysa om delgivning.

This means that you have been served with the summons, and is obligated to come.