Bli kund

så sker betalningen

Ni som organisation tecknar avtal med Tolkvox. Appen distribueras därefter snabbt och enkelt till era medarbetare. Användningen faktureras er som organisation. Den enskilde medarbetaren drabbas inte av några kostnader, även om hon/han installerar Tolkvox på sin privata mobil. 

MINUTDEBITERING

Tolkvox debiterar per använd minut.

Minutdebitering stimulerar till använda tolkning också vid korta, men nog så viktiga, samtal. Det är i sin tur en förutsättning för att fullt ut skapa de effektivitetsvinster i era verksamhetsflöden som on demand-tolkning kan skapa.

DIFFERENTIERAD PRISSÄTTNING

Som är brukligt på tolkmarknaden tillämpar Tolkvox olika priser för olika typer av verksamheter inom offentlig sektor.

Kontakta oss för prisuppgift.

Kontakta oss

För att bli kund, kontakta oss på info@tolkvox.com eller 010-101 50 98.

Du kan också lämna din e-postadress och ditt telefonnummer nedan, så kontaktar vi dig.