tolkvox-bild.png

Tolkvox i Almedalen: Kan blixtsnabb tolkning - från 13 länder - effektivisera vården och socialtjänsten?

Tid och plats:

Kl. 9.30-10.15, tisdagen den 3 juli 2018.
Strandgatan 1, Sal "Arlöv", i Visby.

Webbsändning / sammanfattning efteråt

Seminariet:

Efterfrågan på tolktjänster har ökat de senaste åren. Samtidigt utvecklas marknaden med nya lösningar. Det finns anledning att se över hur våra myndigheter bäst och mest resurseffektivt kan överbrygga språkbarriärer.

Nu finns effektiv on demand-tolkning, från tolkar utanför Sverige, på marknaden. Vilken roll kan det spela i att effektivisera och förbättra arbetet inom sjukvården, socialtjänsten och andra myndigheter?

Verksamheter som gått före berättar. 

Deltagarna:

Sylvia Arkelid, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Barnmorska och t.f. patientområdeschef.
Sandra Dolietis, Röda Korsets vårdförmedling. Sjuksköterska.
Anna-Lena Bresell, Lidingö stad. Rektor.
Umit Hussein, Storbritannien. Frilansande telefontolk.
Minna Ljunggren, Fores. Programchef, f.d. tillsynschef Migrationsverket.
Mattias Schain, VD, Tolkvox AB

Tolkvox AB: Har med hjälp av kvalificerade tolkar i tretton länder fyrdubblat antalet tillgängliga tolkar i Sverige. Tolkning mellan engelska och 178 språk nås på ett knapptryck, dygnet runt. Se www.tolkvox.com.

Burlövs kommun: En av Sveriges framtidskommuner - har deltagit i att utveckla Tolkvox.