Så kan blixtsnabb tolkning - från tretton länder - effektivisera svensk offentlig sektor

seminarium i Almedalen 2018

 
 
burlov_tolkvo.png
 
 
 
 

I det vackra residenset på Strandgatan i Visby samtalade vi om hur tillgång till on demand-tolkning till och från engelska kan skapa värde i sjukvård och i kommunal verksamhet.

Seminariet leddes av Minna Ljunggren, f.d. statssekreterare åt migrationsminister Tobias Billström och numera programchef på Fores.

 
 

 
 

"Ytterst handlar det om jämlik tillgång till vård"

Sylvia Arkelid är t.f. omvårdnadschef för patientområde graviditet och förlossning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

 

 

Lyssna på Sylvia om sekretess och anonymitet med Tolkvox.

Sylvia Arkelid blev intervjuad om den fem månaders testperiod av Tolkvox de hade under år 2017.

"Vi upplevde Tolkvox som en väldig tillgång. I vår verksamhet sker ju mycket med kort varsel, och med Tolkvox kunde vi snabbt få fram tolkar dygnet runt. Nu efteråt saknar vi ofta Tolkvox.

Som ett exempel: vi hade en en akut förlossning med kejsarsnitt av en rumänsk kvinna. Utan Tolkvox hade vi fått försöka lugna henne med kroppsspråk medan vi satte kateter, infart och till sist sövde henne. Med Tolkvox fick vi en tolk på några sekunder, och kvinnan kunde genomgå operationen välinformerad av mig, kirurgen och narkosläkaren.

Bland en del äldre medarbetare fanns det ett motstånd mot att tala engelska med tolken. Många av dem fortsatte att boka svenska tolkar. Men för de yngre var det inget problem."

 

 

"Att tala engelska med tolken är en vanesak"

Sandra Dolietis är sjuksköterska på Röda korsets vårdförmedling i Stockholm.

 

 

Lyssna på Sandra om kvaliteten på Tolkvox tolkar.

Röda korsets vårdförmedling har sedan våren 2018 börjat använda Tolkvox för obokade patientbesök. Sandra Dolietis berättade:

I de språk vi använder mest brukar vi få tolk via Tolkvox på ungefär två sekunder.

Det klart att man alltid är lite skarpare när man talar sitt modersmål svenska med tolken. Men det är en vanesak. När man har använt Tolkvox några gånger blir det naturligt att tala engelska.

En fördel för oss, som har många korta patientbesök, är att vi bara betalar för den faktiska tid vi använder tolken. Använder man Tolkvox för långa samtal, så blir visserligen kostnaden högre än med en sedvanlig tolktjänst. Men det är egentligen bara bra för oss: det hjälper oss att vara effektiva och fokuserade i samtalen.

 

 

"Nu kan vi enkelt ha löpande kontakt med alla vårdnadshavare"

Anna-Lena Bresell är rektor på Skärsätraskolan i Lidingö.

Lyssna på Anna-Lena om eventuella hinder mot att använda Tolkvox.

Lidingö stad är kunder till Tolkvox sedan våren 2018. Anna-Lena Bresell berättade:

Genom att vi nu har Tolkvox kan de vårdnadshavare som inte talar svenska eller engelska komma i kontakt med oss lika enkelt och spontant som alla andra vårdnadshavare. De behöver inte vänta en eller två veckor på att vi bokar ett möte med tolk. Det är en stor fördel både för oss och dem.

Kvaliteten är också hög. Vid ett tillfälle hade jag en förälder som kunde någorlunda engelska, men vi valde att använda tolk ändå. Efteråt var föräldern otroligt fascinerad över precisionen i tolkningen: "Tolken översatte exakt det jag sade!"

Dessutom är tolkarna är väldigt artiga - vilket hjälper oss att också bli artiga i samtalet.

 

 

"Även i samtal på liv och död, måste jag behålla mitt lugn"

Fatema Khanom är frilansande telefontolk i Bengali och Sylethi.

Tolken 2.png

Fatema Khanom är en av de tolkar som kan nås genom Tolkvox. Hon berättade från London om sitt arbete:

En stort värde för mig är flexibiliteten. Jag arbetar från mitt kontor i mitt hem och loggar in i systemet när det passar mig. Det gör jobbet enkelt att förena med mina andra åtaganden och familjelivet.

Det som är stimulerande är att samtalen kan komma från en mängd olika länder och sektorer, vilket innebär att jag lär mig nya saker hela tiden.

En svårighet kan vara när parterna använder en term som är specifik för det landet eller den sektorn. Då måste jag be om ett förtydligande om vad termen innebär. Jag gissar aldrig.

När samtalen kommer från en larmcentral eller en ambulans kan det vara fråga om liv och död. Då gäller det att falla tillbaka på sin utbildning och erfarenhet och behålla lugnet. 

 

 

Tankar från några seminariedeltagare

IMG_0087.JPG

Karin hanaeus, verksamhetschef Tensta vårdcentral

Ett intressant och konkret seminarium. Det var enkelt att se situationer i min verksamhet där Tolkvox skulle bidra till ökad patientsäkerhet samtidigt som vi använder våra resurser klokt.

evanb.jpg

EVA NILSSON BÅGENHOLM, KVALITETSCHEF PÅ HUMANA

Bra seminarium där en mycket spännande tjänst presenterades. Jag kan se flera situationer då Tolkvox kan vara till stor hjälp i våra verksamheter. Att använda digital teknik för att få tillgång till snabb och kvalificerad tolkning är verkligen efterfrågat.

penje.jpg

Sara penje, utvecklingschef lidingö stad

Lärorikt seminarium. Tolkvox är ett verktyg som definitivt motsvarar mina krav och önskningar på hur digitaliseringen, kunskapsexpertis och ekonomi gifter sig oerhört väl.