AI-tolkning - som vården kan lita på

Samarbete för kvalitetssäkrad maskinöversättning i hälso- och sjukvård

 
 
 
Konsortiet.png
 
 
tolkvox-bild.png

Om utvecklingskonsortiet

 

Konsortiet är ett samarbete mellan vårdgivare, tolkförmedling och forskning som syftar till att skapa ett ramverk för att kvalitetssäkra AI-baserad tolkning (maskinöversättning) för användning inom svensk hälso- och sjuvård.

Konsortiet syftar även till att - nu eller när tekniken visar sig vara mogen - tillhandahålla en kvalitetssäkrad tjänst för sådan tolkning.

 

Precision.png

En teknik med stor potential

Språkbarriärer är idag ett betydande problem för såväl vårdgivare som vårdtagare. Samtidigt sker en snabb utveckling av olika tjänster för AI-baserad tolkning (maskinöversättning). Det skapar en betydande potential för höjd vårdkvalitet och effektivare patientflöden.

Användning av AI-baserad tolkning inom hälso- och sjukvården ställer dock mycket höga krav på kvalitetssäkring av tolkningen. Tjänster som vårdens medarbetare inte vet att de kan lita på för överföring av kritisk information, är i praktiken av ringa värde.

 
Två interaktionsformer_bred.png

För både digitala och analoga vårdmöten

Konsortiet tar sikte på ramverk och tjänster för kvalitetssäkring av tolkning för alla typer av kontakter inom vården: digitala såväl som traditionella.

I konsortiet finns därför Doktor24, vars digitala vårdprocesser omfattar bl.a. AI-baserad bot-interaktion samt vårdsamtal via chat eller videosamtal. I konsortiet finns även Capios närhälsogren, som tillhandahåller traditionella vårdkontakter inom primärvården.

 
kvalitet och tjänst_bred.png

Kvalitetskontroll och tjänstedesign

Arbetet har två initialt två inriktningar.

Det ena handlar om kvalitetssäkring genom kontroller av de bakomliggande översättningsalgoritmerna. Det kan tänkas ske på förhand, genom kontroller enligt någon viss norm. Det kan också tänkas ske i realtid, genom samkörning av olika algoritmer eller användande av en mänsklig tolk/översättare.

Den andra handlar om tjänstedesign. Hur kan samtalsparterna förmås att interagera på tjänsten på ett sätt som gör att kvaliteten kan säkras? Det kan handla om att förmå dem att uttrycka sig på ett visst sätt. Eller att själva agera kvalitetssäkrande t.ex. genom kontrollfrågor vid misstanke om att något blivit fel i tolkningen.


Konsortiets deltagare

daniel_olsson_aug_2017_red_v2-br.jpg

Daniel olsson

vice affärsområdeschef, capio närsjukvård AB

Capio är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. Capio erbjuder vård inom områdena primärvård, somatisk och psykiatrisk specialistvård samt akutvård. Förutom i Sverige har bolaget verksamheter i Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Bolagets 13 000 medarbetare tog år 2017 emot 5,1 miljoner patienter.

doktor24_fixad1-2.jpg

Tobias perdahl

Chief Medical Officer, Doktor24. Läkare.

Doktor24 startades 2016 och drivs av Aleris X AB. Doktor24 är en digital tjänst, men bedrivs utifrån insikten att alla vårdärenden inte går att lösa digitalt och kretsar kring ett samarbete mellan den digitala och fysiska vården. Tjänsten samarbetar därför med vårdcentraler och närakuter i Stockholmsregionen, Göteborg, Uppsala, Norrtälje, Södertälje, Skövde, Kristinehamn, Grums, Växjö, Visby, Götene, Mariestad, Kristinehamn, Örebro, Trollhättan och Bollnäs.

ms.jpg

Magnus Sahlgren (PhD)

Senior Researcher vid RISE AI:s språkteknologigrupp. Lingvist.

RISE Research Institutes of Sweden är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor institutets 2 300 medarbetare alla typer av innovationsprocesser. RISE:s språkteknologigrupp är ledande inom sitt forskningsfält.

43277909_1375741719224804_8221027013289312256_n.jpg

Måns magnusson (Phd)

postdoc på Aalto-universitetet i Helsingfors, gruppen för probabilistisk maskininlärning

Måns Magnusson är doktor i statistik och arbetar för tillfället vid Aalto-universitetet i Helsingfors med robust probabilistisk maskininlärning. Måns disputerade 2018 vid Linköpings Universitet med en avhandling i statistik om storskalig statistisk modellering av textuell data och har sedan år 2016 deltagit i Tolkvox arbete som rådgivare avseende maskininlärning för textuell data.

552710_10150962177106230_212049979_n.jpg

Mattias Schain, projektledare

vd för tolkvox AB

Tolkvox AB är en digital tolkförmedling. Tolkvox förser svensk sjukvård med kvalificerade tolkar från tretton länder. På så vis har Sveriges läkare och deras kollegor alltid tolken ett knapptryck bort.


Finansiering

Konsortiet finansieras av Tolkvox AB, Vinnova, Capio Närsjukvård AB och AlerisX AB.


Kontakt

Konsortiet för kvalitetssäkrad maskinöversättning inom svensk hälso- och sjukvård
Tolkvox AB
c/o Stiftelsen för internetinfrastruktur
Box 92073, 120 07 Stockholm

mattias.schain@tolkvox.com
010-101 50 98