Mer information

Frågor nu? Ring vår support direkt från mötet på 010-101 50 99.

Frågor senare?

Finns det alltid tolk? Vilken utbildning har tolkarna? Vad kostar det?

Skärmavbild 2018-10-22 kl. 10.29.32.png

När du registrerat dig får du ett mail från Tolkvox…

 
Skärmavbild 2018-10-22 kl. 10.37.11.png

…med en länk till en sida med mer information.