Hur skiljer sig Tolkvox från era vanliga tolktjänster?

 
kontrast+1.png

Båda har mänskliga tolkar.

 
kontrast+2.png

Tolkvox tolkar finns i tretton länder, främst Storbritannien.

 
tolkvs.png

Det ger tillgång till många, många fler tolkar. Tolkarna är välutbildade och används av bl.a. brittiska polisen.

 
Kontrast+4.png

Istället för att förboka, kan ni därför använda tolk on demand.