tolkvox_pos_450px med canvas.png

Vad är Tolkvox?

Tolkvox är en tjänst för on demand-tolkning mellan engelska och 178 olika språk.

På i snitt 26 sekunder når ni kvalificerade tolkar i tretton länder, dygnet runt.