Blixtsnabb tolkning. Av högsta kvalitet.

- Genom att tänka större

 
Snabbt_bred.png

löser era spontana och akuta tolkbehov

kugghjul_bred.png

effektiviserar era verksamhetsflöden

Pengar_bred.png

Sänker era
tolkkostnader

 
 
 

Tolkvox är tolkning on demand

 - Engelska till 178 språk. dygnet runt. På i snitt 26 sekunder.

 

Några av våra kunder

loggor2.png
loggor1.png

 
 

Sveriges befintliga tolktjänster vs. Tolkvox

 
kontrast 1.png

Som vanligt, når ni med Tolkvox en mänsklig tolk.


kontrast 2.png
 

Men tolkarna finns inte i Sverige, utan i tretton olika länder. I första hand Storbritannien, Kanada och USA.

 

tolkvs.png
 

Det ger tillgång till 9 000 tolkar (samma tolkar som bland annat brittisk sjukvård använder). 

 

Kontrast 4.png
 

Med så många tolkar behöver ni mycket sällan förboka en tolk. Istället sker tolkning on-demand. Ni betalar för det antal minuter ni använder - oavsett om det är två minuter eller två timmar.

 

Kontrast 5.png
 

Era medarbetare talar engelska med tolken, som tolkar till det främmande språket. "Inga större problem" säger de flesta användare.

 
 
 

Man får snabbt tag på en tolk i vilket språk som helst. Speciellt bra vid korta, akuta situationer.
— Astrid Börjesson, barnmorska, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
För kommunen är Tolkvox tidseffektivt, eftersom vi bara betalar för använda minuter och slipper boka/avboka tolk.
— Ninda Menkus, chef för mottagningsenheten, Burlövs kommun.
Jag är mycket imponerad av Tolkvox.
— Anna-Lena Bresell, rektor, Lidingö kommun

 
 

Byggd av tolkanvändare

- För tolkanvändare

 Tolkvox är skapat utifrån våra egna erfarenheter från sjukvård, rättsväsende och skola.

 

Nytt och bloggat