Välkommen till Tolkvox!

 

Tolkvox är ett språkverktyg för offentlig sektor, mer kraftfullt än något som tidigare funnits i Sverige. 

 

Några av våra kunder

 
loggor.png
 

 

En app för on demand-tolkning

Vi börjar med vad Tolkvox är: En app för on demand-tolkning. På i snitt 26 sekunder når era medarbetare kvalificerade tolkar mellan engelska och 178 olika språk. 

 
 

Låt Åsa Wennström, biträdande rektor på Fittjaskolan i Botkyrka kommun, demonstrera Tolkvox.

 

 

Skillnaden

Vad är då skillnaden mot Sveriges befintliga tolktjänster? Vi tar det steg för steg.

kontrast 1.png

Först och främst en likhet: På samma sätt som med era befintliga tolktjänster, så når ni med Tolkvox en mänsklig tolk.


kontrast 2.png

Men med Tolkvox når ni inte bara tolkar i Sverige, utan i tretton olika länder; i första hand Storbritannien, Kanada och USA.


På så vis kan Tolkvox tillhandahålla 9 000 tolkar i 178 olika språk. Det är nästan tre gånger så många som alla Sveriges tolkar sammantaget. Tolkarna, som är desamma som brittisk polis och sjukvård använder, är välutbildade och erfarna.


Kontrast 4.png

Med ett så stort tolknätverk finns en helt annan tillgänglighet än vad som kan erhållas i ett litet land som Sverige. Det innebär att ni i de allra flesta fall inte, som för de svenska tolktjänsterna, behöver förboka en tolk. Istället kopplar ni fram en tolk on-demand, och betalar bara för de minuter ni använder tolken. Oavsett om samtalet är två minuter eller två timmar.

Det skapar effektivitet, kvalitet och kostnadsbesparingar i er verksamhet.


Kontrast 5.png

Med andra ord talar era medarbetare engelska med tolken. Det kan kännas ovant i början, men återkopplingen från våra användare är tydlig: Det är inga problem - man vänjer sig snabbt. Ansträngningen uppvägs utan vidare av den tillgänglighet och kvalitet man får i utbyte.

Och för de medarbetare som föredrar tolkning till svenska, finns ju era befintliga tolktjänster kvar.


 

Tolkvox

tolkvoxarenapp.png
 
 
 

Slutligen är Tolkvox en smartphone-app. Det innebär att ni bokstavligen har tolken ett knapptryck bort, utan inloggning eller PIN-koder. Och får ett antal kraftfulla extrafunktioner på köpet.

 

 

SKAPAD av tolkanvändare

Vi som skapat Tolkvox har gjort det utifrån vår erfarenhet som tolkanvändare inom rättsväsende, sjukvård och skola. Så får vi avslutningsvis passa på att presentera oss - och berätta lite mer om tankarna bakom Tolkvox?

 
 
 

Tack!

Tack för att du tog dig tid att läsa hela vägen hit ner. Nu hoppas vi att du snart är redo att klicka på sidans viktigaste knapp: